Skip to main content

ArNovio.nl voor websitebouw en webtekstcorrectie


Webtekstcorrectie

Naast websitebouw verzorg ik webtekstcorrectie op taalgebied voor wie daar behoefte aan heeft. Wie op dit gebied niet zeker van zichzelf is, mag met mij contact opnemen.

In principe wordt deze hulp gratis aangeboden, mits het niet veel werk betreft. Voor veel werk maken we gewoon goede afspraken.

Op de pagina Websitebouw van deze website staan linken naar door mij gebouwde websites, die je ook een indruk kunnen geven van mijn manier van werken.


Tips

Tekstuele tips

Gouden tip:
Laat je teksten op taalfouten controleren door een derde, voordat je ze publiceert!

De voordelen daarvan zijn evident:

 1. Twee mensen weten (meestal) meer dan één.
 2. Ergernis wordt hiermee voorkomen, want taalfouten veroorzaken irritatie bij de lezer en gaan voor de boodschap zitten, waardoor die niet helder en ongehinderd bij de lezer binnenkomt.
 3. Je wilt dat lezers op een prettige manier kennis nemen van de inhoud van je teksten. Ergernis over taalfouten maakt dat lezers afhaken en ergens anders de gewenste informatie gaan zoeken.

Schrijf wat je werkelijk bedoelt en zet een ander niet op het verkeerde been door verkeerde woorden of uitdrukkingen te gebruiken. Laat je lezers niet gissen en laat geen ruimte voor misvattingen.

Denk aan komma's, punten en andere leestekens. Met name dubbele spaties en spaties op verkeerde plekken komen veel voor.

Schrijf namen altijd met een hoofdletter. Een naam is een onlosmakelijk onderdeel van een mens, dier, straat, gebouw, land, enz.

Begin een zin het liefst met het onderwerp. Beginnen met het lijdend voorwerp kan wel, maar leidt door een foutieve zinsconstructie heel vaak tot z.g. "kromme" zinnen en misverstanden.

Schrijf de onderdelen van samengestelde woorden aan elkaar als één woord. Voorbeeld: niet "fiets tas", maar "fietstas". De woorden los van elkaar schrijven, komt door de invloed van de Engelse taal.

Typografische tips

De volgende tips kunnen je bezoekers een plezierig verblijf op je website geven.

 • Zet je basis-lettergrootte liefst op 100%, zodat elke lezer de tekst ziet in de door hem zelf ingestelde lettergrootte van zijn eigen browser
  (CSS-code: body {font-size: 100%;}).
  Hierbij is ook van belang welk lettertype je gebruikt, want het ene type is groter dan het andere. Controleer de leesbaarheid dan ook op je eigen scherm(en).
 • Gebruik niet teveel verschillende lettertypen op één pagina. Dat geeft het geheel een nogal rommelige indruk.
 • Een schreefloos lettertype geeft meer rust aan de ogen dan een type met schreef.
 • Gebruik een z.g. web safe font (webveilig lettertype) dat op elk soort scherm goed leesbaar is.
 • Geef ruimte aan je teksten m.b.v. padding (witruimte om de gehele tekst heen) en gebruikmaking van paragrafen
  (HTML-code: <p>jouw tekst ...</p>).
  Zo'n paragraaf kan meerdere regels bevatten, die visueel tesamen een cluster vormen.
 • Geef je tekstregels ook voldoende ruimte tussen de regels d.m.v. een regelhoogte van b.v. 1,5
  (CSS-code: body {line-height: 1.5;}).
 • Geef ook ruimte aan foto's en plaatjes m.b.v. padding, zodat ze niet in het gedrang komen. Ze moeten als het ware kunnen "ademen" en de ruimte krijgen die ze verdienen.
 • Houd de paragrafen en de zinnen kort. Grote lappen tekst, zonder paragrafen en met lange zinnen, zijn moeilijk leesbaar en jagen de lezer vroeg of laat weg.
 • Maak het tekstveld niet breder dan een regel van gemiddeld 10 woorden. Lange regels laten zich moeilijk lezen. De lezer kan zodoende gemakkelijk de weg kwijtraken, door ongemerkt in een verkeerde regel verder te lezen.
 • Zorg voor voldoende contrast tussen achtergrondkleur en tekstkleur. Vooral ouderen kunnen contrast niet meer zo goed onderscheiden.
 • Maak de achtergrond licht en de tekst donker. Andersom is voor heel veel mensen zeer irritant. Een donkere achtergrond kost bovendien heel veel printerinkt als je een pagina op papier wilt hebben. Denk in zo'n geval ook eens aan een printvriendelijke versie van een pagina.
 • Gebruik achter je teksten geen achtergrondplaatjes, die het lezen bemoeilijken. Denk hierbij aan voldoende contrast.

Deze tips maken dat jouw pagina's een rustige en overzichtelijke aanblik krijgen, waardoor ze met plezier te lezen zijn.

Houd bij dit alles in gedachte, dat veel mensen niet beschikken over 100% goed zicht. Er zijn diverse soorten oogaandoeningen, die het lezen (ernstig) kunnen bemoeilijken.

Het krijgen van bezoekers op je website is één ding, maar ze daar dan ook houden, is een ander verhaal. Dat laatste kost domweg extra inspanning, waaraan je niet ontkomt als je jezelf en je lezers serieus wilt nemen.


Quotes

Het krijgen van kritiek wordt door mij beschouwd als het krijgen van een cadeautje van iemand die genoeg om mij geeft om mij te willen helpen.
Bij voorbaat dank!

Kritiek moet altijd gericht zijn op gedrag en nooit op de persoon. Daardoor laat je de persoon in zijn waarde. Het gaat slechts om een heel klein gedeelte van zijn totale gedrag.

Als je toegeefd dat je vauten maakt, erken je slegts dat je mens bend en dat je berijt bent een stukje van je gedrach te verbeeteren . . . . .

Mijn eigen fouten zijn al heel lang ontelbaar. Daarom zal ik maar blijven doorleren totdat ik in mijn graf stap . . . Smiley van GRC.com

Naar boven Δ